Σύνδεση


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του lawfirms.gr  υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε κάθε περίπτωση το lawfirms.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.

[1] Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα:

Εγγραφή Μελών στον Κατάλογο του lawFirms.gr

Για τη χρήση των υπηρεσιών του lawFirms.gr και την εγγραφή σας, ως μέλος, στον κατάλογό του ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Γραφείου  - Διεύθυνση /Έδρα – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Τομείς ειδίκευσης και περιγραφή (ελεύθερο κείμενο), κωδικοί πρόσβασης και χρήσης της υπηρεσίας.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται αφενός για την δημιουργία της καταχώρησής σας στο lawFirms.gr και αφετέρου για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της εταιρείας μας, σε εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Τα σχετικά στοιχεία ουδέποτε διαβιβάζονται ή γνωστοποιούνται σε τρίτους.

 

Cookies

Το lawfirms.gr χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των μελών/χρηστών του καθώς και για την βελτιωμένη λειτουργία της ιστοσελίδας του (π.χ. είσοδος μελών, λειτουργία λογαριασμών).

Σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σου στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου www.lawfirms.gr, τη σωστή περιήγηση σου, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες παροχής υπηρεσιών Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να λάβουμε τις απαραίτητες για την βελτίωση των υπηρεσιών της δομής και του περιεχομένου του lawfirms.gr.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του lawfirms.gr Επιτρέπουν την περιήγηση και την ορθή χρήση των λειτουργιών των παρεχομένων υπηρεσιών. Αποκλειομένης της χρήσης τους, δεν θα είναι αποτελεσματική η λειτουργία του lawfirms.gr

Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν  πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιούν το lawfirms.gr, ήτοι, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν τυχόν μηνύματα σφαλμάτων. Χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ανωτέρω ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο lawfirms.gr να διατηρεί τις επιλογές των μελών του lawfirms.gr  διευκολύνοντας τη χρήση τους. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά  αφορούν στην περιήγησή στο lawfirms.gr και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκλειστικά και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν  τη δραστηριότητα της περιήγησής τους σε άλλους ιστότοπους.

Τα μέλη του lawfirms.gr καθώς και οι χρήστες/επισκέπτες τουμπορούν να αρνηθούν την παροχή της σχετικής συναίνεσης στο εμφανιζόμενο μήνυμα κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα www.lawfirms.gr ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των cookies.

H μη αποδοχή αυτών των cookies, είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του lawfirms.gr.

Links to other sites («Δεσμοί»)

Στο lawFirms.gr είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται links («δεσμούς») προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το lawFirms.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο lawFirms.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, για: (α) όσο χρόνο διαρκεί η ισχύς της εγγραφής σας στην επιλεγείσα υπηρεσία ή/και μέχρι να λάβουμε αίτημα διαγραφής τους από εσάς (β) όσο χρονικό διάστημα απαιτείται εκ της φορολογικής νομοθεσίας.

Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να λάβετε στην ενότητα: Επικοινωνία –Δικαιώματα Υποκειμένων.

Επικοινωνία – Δικαιώματα υποκειμένων

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην εταιρεία μας ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@lawnet.gr

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η εταιρία μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ειδικότερα για την ανάκληση συγκατάθεσης χρήσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και ηλεκτρονικά ακολουθώντας την επιλογή διαγραφής η οποία ενσωματώνεται σε κάθε σχετική επικοινωνία (unsubscribe/διαγραφή).

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας για την εξόφληση της εγγραφής σας στο lawFirms.gr χρεώνεται μόνο για μία φορά από την συνεργαζόμενη τράπεζα και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας καταχωρούνται μόνο στην συνεργαζόμενη τράπεζα.

 

Διαβίβαση σε Τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους φορείς ή εταιρείες, παρά μόνο σε όσους απαιτείται για την εκτέλεση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας μας. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συνεργάτες μας λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.

 

Γενικοί όροι προστασίας και ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων

Το lawFirms.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το lawFirms.gr και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται ανωνυμοποιημένα, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η εταιρία μας και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν φορείς, χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.