Σύνδεση


Legal Market

Ο κλάδος παροχής Νομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα ο κλάδος των Δικηγόρων, αποτελεί μια παραδοσιακή «αγορά», με σαφή χαρακτηριστικά και στοιχεία λειτουργίας, εδώ και δεκαετίες. Μια σειρά αλλαγών αλλά και ανατροπών, οι οποίες επιχειρούνται να εφαρμοστούν κατά τα τρία τελευταία έτη, στόχο έχουν την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος και δι” αυτής την αύξηση του ανταγωνισμού και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, εντός σχετικών οικονομικών πλαισίων.

1. Εισαγωγή

Μια από τις μεγαλύτερες αγορές στην Ευρώπη, σε απόλυτα μεγέθη, η αγορά των Ελλήνων Δικηγόρων (42.000 μέλη, στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους), λειτουργεί με «σταθερές» σχεδόν τις πέντε τελευταίες δεκαετίες, διατηρώντας έναν ισχυρό χαρακτήρα παραδοσιακής και οικογενειακής λειτουργίας.

Βεβαίως, όπως σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, η ανάπτυξη ενός κλάδου και η βελτίωση της παραγωγικότητας άρα και της ανταγωνιστικότητας του, προϋποθέτει συγκεκριμένες επιλογές, δράσεις και συστατικά. Αντίθετα, ο συνεχής παρεμβατισμός και οι υπερβολικές ρυθμίσεις, συρρικνώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και περιορίζουν την αποτελεσματικότητα. Πολύ δε περισσότερο όταν απουσιάζει ο καινοτομικός χαρακτήρας και η ισχύς αναχρονιστικών διατάξεων διατηρεί ένα ισχυρό πλαίσιο.

Μετά την έναρξη της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης του 2009 και μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα άσκησης του επαγγέλματος και μάλιστα υπό συνθήκες χρονικής πίεσης και έλλειψης ουσιαστικού προγραμματισμού. Με βασικό στόχο την κατάργηση των περιορισμών εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση στην ΕΕ και την ισορροπία στην τιμολόγηση μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού, όλα τα σχετικά μέτρα κρίνονται και αμφισβητούνται καθημερινά. Παράλληλα όμως εντείνεται και ο ανταγωνισμός, ο οποίος εν μέσω οικονομικής κρίσεως, οδηγεί σημαντικό τμήμα, της ενιαίας πλέον αγοράς, στην έξοδο.

Σε αντίθεση συνεπώς με το πρόσφατο παρελθόν, ο ανταγωνισμός καλείται να λειτουργήσει και μάλιστα υπό συνθήκες οικονομικής ύφεσης και συνεχών κινητοποιήσεων.

2. Κοινή Πρόταση προβολής από τη LAWNET και την Kathimerini.gr

Οι επαγγελματίες του χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τους όλα τα ανωτέρω, καλούνται να εκσυγχρονιστούν και να αναδιοργανωθούν προκειμένου να ανταποκριθούν σε όλες τις νέες «προκλήσεις» και κυρίως για να απαντήσουν ενεργά στα νέα δεδομένα.

Το νέο, αναβαθμισμένο lawFirms.gr, ο Επαγγελματικός Κατάλογος των Δικηγόρων, προτείνεται ως βασικό εργαλείο αποτύπωσης του επαγγελματικού στίγματος τους στον ψηφιακό χάρτη. Σημείο συνάντησης πλέον της Δικαιοσύνης και των Επιχειρήσεων, δίνει μια μοναδική προστιθέμενη αξία σε όλα τα μέλη του, τα οποία στο εξής προβάλλονται προνομιακά σε ιδιαίτερα σημεία του διαδικτύου:

α/ στο LAWNET.gr
β/ στο Κathimerini.gr
γ/στην ιστοσελίδα www.lawFirms.gr και μέσω αυτής σε όλες τις γνωστές μηχανές αναζήτησης.

Ανατρέποντας τα παρωχημένα πρότυπα κοινωνικής δικτύωσης και των προσωπικών δημοσίων σχέσεων, η νέα κοινή πρόταση της LAWNET και της Kathimerini.gr, αποτελεί σημαντικό μέσο προβολής και επικοινωνίας, τόσο για τον ελεύθερο επαγγελματία Δικηγόρο όσο και για το οργανωμένο Δικηγόρο γραφείο. Παράλληλα, μέσω της απλής λειτουργίας της Μηχανής Αναζήτησης και του «φιλικού» περιβάλλοντος έρευνας, είναι ιδιαίτερα προσιτό σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου.

Επιπλέον, αποτελεί σημείο αναφοράς για μια ολοκληρωμένη και πλήρη επαγγελματική πρόταση προβολής της ιστοσελίδας σας.

Για να γίνετε κι εσείς Μέλος του Επαγγελματικού Καταλόγου lawFirms.gr πατήστε εδώ.