Σύνδεσηsakali_v1

Σακκαλή Μαρία Βασιλική

Καρακάση 3 , 33200, Ιτέα Φωκίδας

Είδος Γραφείου: Δικηγόρος

22650 33025

6977511294

22650 33025

Αποστολή Email


Τομείς Δικαίου

 • Αεροπορικό Δίκαιο
 • Ακίνητα
 • Ανταγωνισμός
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Γραφολογία
 • Διαιτησία
 • Διεθνές Δίκαιο
 • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Δίκαιο Η/Υ Πληροφορικής
 • Δίκαιο Τροφίμων&Ποτών
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Κοινωνική Ασφάλιση
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Οικονομικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Προσωπικά Δεδομένα
 • Στρατιωτικό Δίκαιο
 • Συμβάσεις
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία
 • Χρηματιστηριακό Δίκαιο
 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Αλλοδαποί
 • Αστικό
 • Ατομικά Δικαιώματα
 • Δημοσ/ληλικό Δίκαιο
 • Διαμεσολάβηση
 • Διεθνές Ποινικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Διανομής
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος
 • Δίκτυα (Ενέργεια-Μεταφορές)
 • Επενδύσεις
 • Εταιρείες
 • Ιατρικό Δίκαιο
 • Κοινοπραξίες
 • ΜΜΕ/Διαφήμιση
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Πολεοδομικό Δίκαιο
 • Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Συγχωνεύσεις
 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο


Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση
  Σακκαλή Μαρία Βασιλική
  Καρακάση 3 , 33200, Ιτέα Φωκίδας

 • Τηλέφωνο
  22650 33025


  Κινητό
  6977511294


  Φαξ
  22650 33025

 • Email


  Ιστοσελίδα

Χαρακτηριστικά Γραφείου - Εταιρείας

Έτος ίδρυσης / εγγραφής
2008

Δικηγορικός Σύλλογος
Aμφισσας

Σύνολο Δικηγόρων
2

Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά
Γαλλικά
Ελληνικά
Ιταλικά