Σύνδεσηxaxalis copy_large

Χαράλαμπος Χάχαλης & Συνεργάτες

Μητροπόλεως 44, 54623, Θεσσαλονίκη

Είδος Γραφείου: Δικ. Γραφείο

6934613108

hachalis@gmail.com

Αποστολή Email

Προφίλ

Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη στους παρακάτω τομείς δικαίου:
1. Διοικητικό και Δημόσιο δίκαιο: Ενστάσεις, Προσφυγές, Αιτήσεις Ακύρωσης, Αγωγές.
2. Στρατιωτικό δίκαιο: Σύνταξη αναφορών (αναφοράς παραπόνων, μετάθεσης, διοικητικής απολογίας), Προσφυγές στα Συμβούλια Επανακρίσεων κλπ. για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκπροσώπηση ενώπιον Στρατοδικείων.
3. Στρατολογικά ζητήματα: λ.χ. ανυποταξία, αναβολή-απαλλαγή στράτευσης.
4. Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο: Υπαλληλικές προσφυγές (πειθαρχικές ποινές – διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, διορισμός και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών του Δημοσίου).
5. Ποινικό δίκαιο: Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας (ενώπιον των Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών, σύνταξη εγκλήσεων-μηνύσεων και υπομνημάτων, παράσταση στα ποινικά δικαστήρια).
6. Αστικό δίκαιο: Εμπράγματο δίκαιο (αγοραπωλησία ακινήτων, ζητήματα διατήρησης ή διατάραξης νομής), οικογενειακό δίκαιο (διαζύγιο, ζητήματα διατροφής και σχέσεων συζύγων πριν και μετά το γάμο, επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων, υιοθεσία, αναγνώριση ή προσβολή πατρότητας, δικαστική συμπαράσταση).
7. Ιατρικό δίκαιο: αστική και ποινική ευθύνη ιατρών.
8. Ελληνογερμανικά νομικά θέματα.


Τομείς Δικαίου

 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Αστικό
 • Δημοσ/ληλικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Στρατιωτικό Δίκαιο
 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Ανταγωνισμός
 • Ατομικά Δικαιώματα
 • Διεθνές Ποινικό Δίκαιο
 • Ιατρικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Συμβάσεις
 • Υγεία


Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση
  Χαράλαμπος Χάχαλης & Συνεργάτες
  Μητροπόλεως 44, 54623, Θεσσαλονίκη

 • Τηλέφωνο
  6934613108


  Φαξ
  hachalis@gmail.com

 • Email


  Ιστοσελίδα

Χαρακτηριστικά Γραφείου - Εταιρείας

Έτος ίδρυσης / εγγραφής
2006

Δικηγορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης

Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά
Γερμανικά